AVRUPA ORTAK DİL SEVİYE SİSTEMİ

Bu dil sistemi Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş olup, içinde 6 seviye (A1-C2) olan, geniş ve kapsamlı bir sistemdir. Bu dil sisteminin yardımıyla her kesimden ilgili olanlar (öğrenci, veli, öğretmen, işveren vs.) için yabancı dil eğitimi daha açık ve kolay hale gelmektedir.

Temel Dil Kullanımı I-A1

Bu seviyede ihtiyaç duyulan günlük temel konuşmalar kullanilabilir. Kişi, kendini başkalarina tanıtabilir, insanlara kişisel sorular yöneltebilir -ör.: nerede oturduğu, tanıdığı insanları, sahip olduğu şeyleri-ve bu sorulara cevap verebilir. Karşınızdaki kişi yavaş ve anlaşılır konuştuğu ve yardim etmeye hazır olduğu taktirde, basit bir şekilde anlaşabilirsiniz.

Bu seviye, Sprachforum Heinrich Heine' nin Grundstufe I (temel seviye I)' ına denk gelmektedir.

Temel Dil Kullanımı II-A 2

Kişi birebir konuşmaya ihtiyaç duyulan alanlarda (Ör.: Kişiye ve aileye dair bilgiler, alışveris, iş, yakın çevre) sık kullanılan ifadeleri ve cümleleri anlayabilir, kendisiyle ilgili ve basit güncel konuların mevzu bahis olduğu durumlarda insanlarla anlaşabilir. Basit söylemlerle, nereden geldiğini, eğitimini ve ihtiyaçlarını tanımlayabılır.

Bu seviye, Sprachforum Heinrich Heine' nin Grundstufe II (temel seviye II)' ına denk gelmektedir.

Bağımsız Dil Kullanımı I-B 1

İş, okul, boş zamanlarla (vs.) ilgili yapılan standart konuşmalarda ana temayı ve ana noktalari anlayabilir. Konuşma ve seyahat konularındaki görüşmelerin altından rahatlıkla kalkabilir. Şahsi ilgi alanları konusundaki konuşma işlevini göğüsleyebilir. Olaylar ve tecrübeleri hakkında konuşabilir. Hayalleri, ümitleri ve amaçlarını tanımlayabilir. Planlarını ve görüşlerini kısaca anlatabilir.

Bu seviye, Sprachforum Heinrich Heine' nin Mittelstufe I (Orta seviye I)' ına denk gelmektedir.

Bağımsız Dil Kullanımı II-B

Karmaşık, zor textlerde ana içeriği, özel ve teknik alanlardaki tartışmaları anlayabilir. Spontan ve akıcı bir şekilde kendini anlatabilir. Ve hatta ana dili Almanca olan insanlarla ve öğretmenlerle rahat bir biçimde anlaşabilirsiniz. Bir konuyu açık ve detaylı olarak ifade edebilir, güncel bir konunun iyi ve kötü taraflarını açıklayabilir ve farklı alternatifler sunabilirsiniz.
Bu seviye, Sprachforum Heinrich Heine' nin Mittelstufe II (Orta seviye II)' ına denk gelmektedir.

Yetkin Dil Kullanımı I-C1

Uzun ve zor textlerin anlatmak istediğini anlayabilir, texti açıklayabilir ve kolayca anlatabilirsiniz. Konu hakkında kelime arama zorunluluğu olmadan, spontan ve akıcı bir şekilde konuşabilirsiniz. Toplum içinde, iş hayatinda veya eğitim sırasında rahat ve etkili bir şekilde lisanınızı kullanabilirsiniz. Ayrıntılı ve akıcı bir şekilde kendinizi ifade edebilir, ilgili konularda örnekler verebilirsiniz.

Bu seviye, Sprachforum Heinrich-Heine' nin Oberstufe (yüksek seviye)' sine denk gelmektedir.

Yetkin Dil Kullaımı II-C 2

Pratik olarak okuyup, duyduğunuz herşeyi zorlanmadan anlayabilirsiniz. Bilgileri sözlü ve yazılı olarak özetleyebilir, konuyla ilgili örnekler verip, konuyu kolayca açıklayabilirsiniz. Çok karmaşık konularda bile spontan ve akıcı şekilde konuşabilirsiniz. Detayları kavrayıp, konuya hakim olabilirsiniz.

IndexAVRUPA ORTAK DİL SEVİYE SİSTEMİ
164
 
 

 
Tel: ++49211 415599-0 | Fax: ++49211 41559933 | Johannes-Weyer-Str. 1 ~ 40225 Düsseldorf | info@sprachforum.de
Stadtsparkasse Düsseldorf | Hesap No.: 320 180 04 | Banka: No. 300 501 10
Swift Bic: DUSSDEDD | IBAN Code:DE63300501100032018004
Daha fazla bilgi için www.sommerkurse.de et www.testdaf.biz

Valid CSS!